Cum şi unde folosim cardul de sănătate de la 1 mai?

28 Aprilie 2015

Începând cu data de 1 mai 2015, cardul naţional de sănătate va deveni unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale.


Până în prezent, circa 13,5 milioane de asiguraţi au intrat în posesia cardului de sănătate, iar cei peste 500.000 de asiguraţi care nu au primit cardul sunt aşteptaţi la sediile caselor de asigurări sau la medicii de familie pentru a-şi ridica acest card, conform Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).


Asiguraţii care nu doresc să utilizeze cardul de sănătate din motive religioase şi de conştiinţă, au ca alternative adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate eliberată la cerere de către casele de asigurări de sănătate. Această adeverinţă are valabilitate 3 luni.


Cardurile refuzate rămân la sediile caselor de asigurări, astfel încât să poată fi predate acelor asiguraţi care revin asupra deciziei de a nu utiliza acest instrument.


Asiguraţii care până la data de 1 mai 2015 nu au intrat în posesia cardului de sănătate, vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe de asigurat, eliberată de casa de asigurări.


Unde prezentăm cardul?


În asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale, iar în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cardul va fi utilizat la momentul acordării serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.


În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură utilizarea cardului de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale, astfel:


a) pentru consultaţii şi proceduri în cabinet, la momentul acordării


b) pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament / fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament


Analizele medicale


În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:


a) pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sănatate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investiga?ii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie – examene de urină ?i examene de materii fecale, dacă sunt singurele investiga?ii recomandate, cardul se utilizează la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomadate împreună cu alte analize de laborator, cardul se utilizează la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie ?i citologie care nu se recoltează la furnizorii de investiga?ii paraclinice, probele sunt transmise la laborator înso?ite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate.


b) pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.


Când prezentăm cardul dacă mergem la spital?


În asistenţa medicală spitalicească utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:


a) pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului de sănătate se face la internarea ?i externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii:


– la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală


– la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat


– la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.


b) pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgen?ă (camera de gardă/UPU/CPU).


Îngrijirile medicale la domiciliul


Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri.


În asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii cardul se utilizeaza la internare şi externare.


Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal-se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia.


În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară.


Şi medicamentele compensate trebuie luate cu cardul


Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei.


În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.


„Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat. El nu trebuie să rămână niciodată la furnizorul de servicii medicale. Pacientul trebuie să fie conştient de faptul că fiecare utilizare a cardului de sănătate reprezintă autorizarea efectuării unei plăţi din fondul de sănătate pentru un serviciu medical efectuat în numele lui”, a afirmat Vasile Ciurchea , preşedintele CNAS, la începutul lunii aprilie.


sursa:realitatea.net

1,424 total views, 2 views today