In atentia asiguratilor CASMB care nu au primit Cardul National prin Serviciile Postale

23 Februarie 2015

IN ATENTIA ASIGURATILOR CASMB CARE NU AU PRIMIT CARDUL NATIONAL PRIN SERVICIILE POSTALE


Pentru a verifica daca v-a fost emis cardul si acesta se afla in posesia CASMB

Verificare card

Cardurile nationale ale asiguratilor CASOPSNAJ nu se afla la CASMB. In vederea obtinerii informatiilor despre modalitatea de intrare in posesia cardurilor, va rugam sa va adresati CASOPSNAJ.


Va rugam sa utilizati doar una din variantele de transmitere a solicitarii de ridicare a cardurilor de la CASMB! Daca ati optat pentru cererea lansata prin aplicatia informatica, pe care, la momentul ridicarii cardurilor o prezentati printata si semnata, nu mai transmiteti prin posta sau depunere la cele trei registraturi ale CASMB cereri scrise! Daca ati transmis deja o cerere scrisa (prin posta sau prin depunerea la una din cele 3 registraturi ale CASMB), nu mai este necesar sa lansati cereri prin aplicatia informatica.De asemenea, este suficient sa depuneti /transmiteti solicitarile scrise doar la una din registraturile CASMB, nu la toate trei.


Incepand cu data de 1 februarie 2015, in sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul naţional de asigurari sociale de sanatate de catre asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale in condiţiile actelor normative in vigoare.


Pana la data de 1 mai 2015, documentele prin care se atesta calitatea de asigurat sunt, dupa caz, adeverinţa de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflaţi in relaţii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate.


Pentru copiii cu varsta de pana la 18 ani nu se tiparesc carduri naționale de asigurari de sanatate.


Dupa data de 1 mai 2015, persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de conştiinţa, primirea cardului naţional, fac dovada calitaţii de asigurat pe baza adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului, pe baza unei cereri, de catre casa de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenţa. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi insoţita de declaraţia pe propria raspundere privind refuzul cardului, precum si de cardul national, in situatia in care acesta a fost distribuit.


Cardurile naţionale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta.


Casele de asigurari de sanatate vor elibera cardurile naţionale oricand in perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor, inclusiv celor care au refuzat initial primirea cardului naţional


Asiguratii CASMB vor depune o solicitare conform modelului atasat (la sectiunea, „Fisiere atasate”) la care vor anexa o copie dupa actul de identitate, urmand a fi contactati pentru a li se comunica data la care sunt programati si sediul CASMB la care sa se prezinte.


In situatia in care cardul nu poate fi ridicat de catre titular, acesta poate fi ridicat de catre o alta persoana, care va da o declaratie conform modelului de la sectiunea „Fisiere atasate” (Declaratie imputernicit) la care va atasa si o fotocopie dupa actul sau de identitate personal si al titularului cardului.


Solicitarile se pot transmite doar prin serviciile postale sau pot fi depuse direct la oricare dintre registraturile CASMB situate la urmatoarele adrese:


1. Str. Sergent Matei N. Dumitru nr. 1-3, sector 2, Bucuresti

2. Str. Gheorghe Titeica, nr. 142, sector. 2, Bucuresti

3. Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector. 1, Bucuresti


Program de lucru cu publicul:


Luni, marti, miercuri: 8,30 – 14,30

Joi: 12 – 18

Vineri nu se lucreaza cu publicul


Persoanele care au completat un numar de telefon mobil pe solicitarea de ridicare a Cardului National de Asigurat de la CASMB si ale caror carduri au fost identificate in retururile de la Posta vor fi instiintate printr-un sms expediat de la nr. 1879.


Va rugam sa pastrati sms pana la ridicarea cardului.

Cardurile se ridica de la sediul din strada Vasile Lascar nr. 27, sector 2, dupa urmatorul program:


luni, marti, miercuri: 9 – 16

joi: 12 – 18

vineri: 9 – 13


Va rugam sa pastrati sms pana la ridicarea cardului.

Lista documentelor necesare pentru eliberarea cardului de asigurat, poate fi vizualizata/descarcata de la secțiunea „Fisiere atasate” (Lista documentelor necesare eliberare card)


Cardurile naţionale care nu au ajuns la titulari prin servicii poştale sau prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a caror lista de capitaţie sunt inscrişi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical.


Lista societatilor comerciale aflate in contract cu CASMB care au angajati medici de familie si care au solicitat ridicarea cardurilor nationale pentru pacientii inscrisi pe lsistele acestora poate fi vizualizata/descarcata mai jos la „Fisiere atasate”.


Informatii despre datele de contact ale societatilor comerciale aflate in contract cu CASMB care au angajati medici de familie gasiti aici: : Listă cabinete Medicina de familie


In situaţia solicitarii de eliberare a unui card duplicat de catre asigurat (pierdere / furt / distrugere / modificare a datelor personale), cu excepţia situatiei in care aceasta se face din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile aferente producerii si distributiei se suporta de catre asigurat. Metodologia de eliberare a cardului duplicat se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.


Date de contact ale persoanelor nominalizate pe domeniul CEAS


INTERVALUL ORAR PENTRU INFORMATII TELEFONICE

LUNI-JOI, 10-14


Octavian Mirea, tel. 0758 113 516, e-mail: octavian.mirea@casmb.ro
Lidia Comaroni, tel. 0756 036 216, e-mail: lidia.comaroni@casmb.ro


FISIERE ATASATE


Lista documentelor necesare eliberare card.pdf


Declaraţie Imputernicit.docx


Solicitare ridicare card de la CASMB.pdf


20150220_lista societati care au depus cereri pentru ridicarea cardurilor de la casmb.xlsx


sursa : cnas.ro

20,266 total views, 2 views today