Rolul Cardului

     Cardul National de Sanatate are ca rol identificarea d-voastra ca asigurat, primirea de servicii medicale si confirmarea serviciilor medicale primite.


Cu ajutorul Cardului National de Sanatate se vor monitoriza si controla mai bine:

  • Fraudele din sistemul medical
  • Serviciile medicale efectuate asiguratului
  • Gestionarea informatiilor privind istoricul pacientului si alte date importante cu privire la asigurat.
  • Transparenta functionarii sistemului de sanatate


Scopul Cardului National de Sanatate este acela de a oferi servicii eficiente si de calitate in sistemul de sanatate!


Monitorizarea serviciilor medicale printr-un sistem informatic va face mai predictibila distributia resurselor pentru serviciile medicale.


Controlul serviciilor medicale efectuate elimina raportarile si decontarile fictive astfel incat utilizarea resurselor asigurarilor sociale de sanatate sa se faca mai corect orientate pe nevoile certe ale asiguratilor.


Cardului National de Sanatate va putea oferi si date statistice privind satisfactia pacientului asupra calitatii serviciului primit.


Cu ajutorul Cardului National de Sanatate beneficiati de servicile medicale platite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate(CNAS). Daca nu prezentati Cardul National de Sanatate la furnizorii de servicii medicale sau dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CNAS, aceste servicii vor fi oferite contra cost de catre furnizori cu exceptia urgenetelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in programul national de imunizari ,monitorizarii evolutiei sarcinii si a lauziei, serviciile de planificare familiala.