Ce contine Cardul


Ce conține cardul?

Cardul național de sănătate conține doar datele de identificare ale asiguratului.


Pe card și în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informații:

  • Numele și prenumele asiguratului
  • Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  • Numărul de identificare al cardului național de asigurări sociale de sănătate (CID)
  • Data nașterii
  • Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripționa pe cardul de sănătate date medicale.


Datele medicale se vor inregistra separat de datele administrate iar accesul se face de catre persoanele autorizate.


Informatiile de pe Cardul National de Sanatate pot fi accesate de catre:

  • Casa Nationala de Asigurari de sanatate,in calitate de administrator al sistemului informatic;
  • Medicul de Familie la care este inscris asiguratul;
  • Medicul Specialist;
  • Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

Puteti sa cereti Medicului de Familie sa inscriptioneze pe cipul cardului datele de contact a doua persoane care pot da informatii despre starea D-voastra de sanatate, medicatia pe care o luati si alte informatii importante pentru medic.